O projektu

Hodina H vyslala skupinu 5 zástupců mládeže z Kraje Vysočina a 1 vedoucího na výměnu mládeže v rámci programu Erasmus+ Happy healthy path ve Španělsku.

Název: Happy healthy path
Datum: 24. 9. – 1. 10. 2017
Místo: La Mata, Španělsko
Partneři: Španělsko, Česká republika, Lotyšsko, Slovensko, Itálie
Hlavní téma: zdravý životní styl
Cílová skupina: mládež ve věku 13 až 17 let

Advertisements